TRANSFORMAČNí koučink

Osobní nebo online setkání je založeno na vytváření bezpečného a zároveň podnětného prostředí, ve kterém se můžete učit naplno vnímat sebe sama, novýma očima vidět výzvy své aktuální situace a nacházet zdroje pro jejich řešení

Koučink trvá dle dohody a potřeby klienta - někdy jedno setkání, jindy více v průběhu týdnů //měsíců.

Setkání bývají 50 minutová až dvouhodinová. Na začátku stanovený cíl se může s hlubším pochopením situace měnit.

OBJEDNEJTE SE
© Copyright Tereza Dvořáková