koučink projektů

V pracovních projektech pomáhá koučink a mentorink projít úspěšně všemi fázemi od nápadu k realizaci a pokračování projektu.

Komu je projektový koučink/mentorink určen?

- neziskové organizace

- občanské iniciativy

- kulturní a vzdělávací projekty

- inovativní podnikatelské a firemní projekty

Ceník: individuální - dle zakázky a zadavatele

© Copyright Tereza Dvořáková