koučink

Na cestě - tvůrčí hledání nových možností vašeho života
  •  orientace v situacích, které řešíte 
  •  podpora v kontaktu s vašimi tvůrčími zdroji
  •  posílení vnitřního klidu a sebedůvěry
  •  porozumění emocím a pocitům
  •  nacházení osobní vize, jedinečných darů, vloh a skrytých darů životních zkušeností
  •  podpora při chůzi po nových nevyšlapaných cestách

Setkání podporující tvořivé nacházení východiskek, rozhovor, který může bý doplněn o experimentální metody, které napomáhají vidět aktuální situace z nových úhlů pohledu a plně prožívat přítomný okamžik

TRANSFORMAČNÍ KOUČINK
KARIÉROVÝ KOUČINK
PROJEKTOVÝ KOUČINK
FACILITACE SKUPINOVÝCH PORAD A DISKUSÍ
Gestalt přístup

Prožitkový psychosomatický směr. Používá techniky pomáhající k propojení těla - rozumu - pocitů. Gestalt kouč provází klienta a podporuje ho v nalézání uvědomění a zdrojů pro situaci, ve které se nachází.

Inspiruji se a rozšiřuji své dovednosti v dalších body & mind metodách (např. Procesově orientovaná psychoterapie A. Mindella, Biosyntéza, Somatic Experience) orientovanými na nacházení zdrojů smyslu a radosti.

© Copyright Tereza Dvořáková